ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Αγαπητοί γονείς, Συναντηθήκαμε με τη Διοίκηση τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πολύωρης διάρκειας της συνάντησης της επιτροπής υποτροφιών. Τα σημεία που καλύψαμε είναι τα εξής: […]

Compte-rendu Webinaire spécial examens avec le service pédagogique de l’AEFE

  Chers parents, Nous avons participé au webinaire organisé par la FAPEE le 16 Février 2021(Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger).  Le thème de cette rencontre était les examens (3e-1ère-terminale). Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu […]