Παρέμβαση του συλλόγου APE προς την Διεύθυνση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (της APE) : Ερ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Απ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ερ:            Αίτημα κοινοποίησης σε όλους τους γονείς του υγειονομικού πρωτόκολλου και μιας επιστολής η οποία να συνοψίζει όλες τις τρέχουσες ισχύουσες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στο LFH σε σχέση με […]