ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Αγαπητοί γονείς, Συναντηθήκαμε με τη Διοίκηση τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πολύωρης διάρκειας της συνάντησης της επιτροπής υποτροφιών. Τα σημεία που καλύψαμε είναι τα εξής: […]