ΕΚΛΟΥΕΣ ΥΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί γονείς, Τις επόμενες ημέρες για λάβετε ένα μήνυμα από τη Διεύθυνση του Σχολείου μας για την εκλογή των γονέων-αντιπροσώπων στα Συμβούλια του Σχολείου (Conseil d’école) και του Ιδρύματος (Conseil d’établissement) . Οι εκλογές αυτές, που από την περσινή σχολική […]

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς, Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γαλλικού Τμήματος στο χωλ του σχολείου. Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιάσουμε την ετήσια […]

Lettre aux parents version grecque

Σεπτέμβριος 2019. Επιστροφή στα θρανία με το νέο Γενικό Διευθυντή, κο Damien Ganier, στα ηνία του εκπαιδευτηρίου μας. Ο AEFE αναδιοργανώνει το σύνολο του Δικτύου της Γαλλικής Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό (στο LFH τα τελευταία χρόνια αντικαταστάθηκαν πολλές θέσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών με τοπικούς εκπαιδευτικούς). Συγχρόνως το έργο […]

Lettre aux parents

  Chers parents, L’année scolaire commence avec un nouveau proviseur, M. Damien Ganier.  L’AEFE réorganise l’ensemble du réseau des écoles françaises de l’étranger (plusieurs postes de professeurs résidents ont été remplacés ces dernières années au LFH par des recrutés locaux) ;  le projet d’extension des bâtiments (qui représente un très gros budget) est en cours ; la rénovation des façades, âgées de plus de 10 […]