Παρέμβαση του συλλόγου APE προς την Διεύθυνση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (της APE) : Ερ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Απ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ερ:            Αίτημα κοινοποίησης σε όλους τους γονείς του υγειονομικού πρωτόκολλου και μιας επιστολής η οποία να συνοψίζει όλες τις τρέχουσες ισχύουσες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στο LFH σε σχέση με […]

Résultats des élections des représentants des parents aux Conseils d’Ecole et d’Etablissement.

    Membres APE élus au Conseil d’Établissement (2021-2022) : Titulaires : Lamblin Vlachos Anne-Sophie Angelopoulos Théophanis Suppléants : Androutsou Giouzenis Christiana Jimenez Grégory Membres APE élus au Conseil d’École (2021-2022) : Titulaires : Androutsou Giouzenis Christiana Zoidakis Ilias Papaioannou Adrien Malaxou Fénia Jimenez Gregory […]