Συνάντηση προετοιμασίας και σχολικό συμβούλιο 13 και 15 Νοέμβριου 2023

1.Ερώτηση: Σχολικά είδη Επισημάναμε το γεγονός ότι παρά τις λίστες που στάλθηκαν στην αρχή του καλοκαιριού, ζητούνται πρόσθετες προμήθειες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό προκαλεί διαφόρων ειδών ζητήματα: Κάποια είδη είναι εκτός αποθέματος (θέμα που προέκυψε μόνο φέτος). […]