Informations Grève – Απεργία

Chers parents,

Comme vous le savez, un nouveau préavis de grève a été déposé par les enseignants sous statut de Résident. Cette situation de redressement fiscal affecte leur vie personnelle, professionnelle et malheureusement celle de nos enfants également.

L’APE a échangé et a rencontré plusieurs fois les représentants syndicaux depuis janvier 2021, nous sommes intervenus auprès de la Direction et de l’Ambassade, nous sommes même intervenus au niveau du gouvernement français par un courrier adressé au Président de la République Française, M. Macron, au mois de septembre ; afin qu’une solution au niveau politique soit trouvée rapidement pour que la scolarité de nos enfants ne soit plus impactée par cette situation.

Jeudi 18 novembre 2021, le Directeur de l’AEFE, M. Brochet était en visite au LFH exclusivement pour échanger sur cette situation de double imposition. Il a rencontré les enseignants concernés et la Direction, nous avons eu l’occasion de le rencontrer également.

Pendant cet entretien, le Directeur de l’AEFE s’est montré inquiet de cette situation qui malgré quelques avancées au niveau politique, continue de toucher de plus en plus les ressortissants français et qui pourrait à terme impacter le fonctionnement de notre établissement et mettre en danger son avenir.

Le dénouement de cette situation doit être réglé sur plusieurs niveaux et les dernières informations semblent positives, un réel dialogue existe entre les deux pays.

Nous espérons que les enseignants seront sensibles à ces avancées et que les journées de grève vont cesser.

Nous restons attentifs et mobilisés pour défendre au mieux les intérêts des familles.

Le Comité APE.

www.ape-lfh.net/wp

https://www.facebook.com/APE.LFH/

Αγαπητοί γονείς,

Όπως γνωρίζετε, έχει κατατεθεί νέα ειδοποίηση πιθανής απεργίας από τους καθηγητές οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς « Résident ». Οι επιβληθείσες φορολογικές κυρώσεις επηρεάζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, όπως και αυτή των παιδιών μας δυστυχώς.
H APE έχει επικοινωνήσει και συναντηθεί πολλές φορές με τους εκπροσώπους των συνδικάτων από τον Ιανουάριο του 2021. Έχουμε κάνει παρέμβασεις στη Διοίκηση και την Πρεσβεία, ακόμη και σε επίπεδο γαλλικής κυβέρνησης μέσω της επιστολής που απευθύναμε στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Μακρόν, ώστε να βρεθεί γρήγορα μια λύση σε πολιτικό επίπεδο, και με σκοπό να μην επηρεάζεται πλέον από αυτή την κατάσταση η εκπαίδευση των παιδιών μας.
Ο Διευθυντής της AEFE θα επισκεφτεί το LFH για να συζητήσει με τους εκπαιδευτικούς επι του θέματος. Σας διαβεβαιώνουμε πως η APE θα κανει ότι περνάει από το χέρι της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των οικογενειών.

Την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 ο διευθυντής της AEFE κύριος Brochet επισκέφτηκε το LFH αποκλειστικά για αυτή την υπόθεση της διπλής φορολόγησης. Συναντήθηκε με τους εκπαιδευτικούς ,που αφορά το θέμα καθώς και με την διοίκηση και είχαμε και εμείς την ευκαιρία να παρευρεθούμε.

Κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο διευθυντής της AEFE έδειξε ιδιαίτερα ανήσυχος που παρά μια μικρή πρόοδο σε πολιτικό επίπεδο, το θέμα συνεχίζει να επηρεάζει καθοριστικά τους Γάλλους υπηκόους που εργάζονται και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον του σχολείου μας.

Οι τελευταίες πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι το θέμα έχει τύχει θετικής απόκρισης και ότι ένας πραγματικός διάλογος διαφαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μεταξύ των δύο κρατών.

Ελπίζουμε τα θετικά νέα να ευαισθητοποιήσουν τους καθηγητές και να ακυρώσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει.

Θα παραμείνουμε προσεκτικοί και κινητοποιημένοι για να υποστηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των οικογενειών.

Η Επιτροπή APE

www.ape-lfh.net/wp

https://www.facebook.com/APE.LFH/