⚠️Rencontre avec la Direction/Continuité pédagogique.(En grec et en français)

La version française suit la version grecque.

Αγαπητοί γονείς,

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η νέα επιτροπή της APE έχει συσταθεί, μπορείτε να βρείτε τη λίστα ονομάτων στον ιστότοπό μας ή στη σελίδα μας στο Facebook. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη ζωή των παιδιών σας στο LFHED.

Στο τέλος των διακοπών του Οκτωβρίου, επικοινωνήσαμε με τον Proviseur κ. Ganier, προκειμένου να οργανώσουμε μία συνάντηση κατά την οποία να του εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια των γονέων για τις δύο ημέρες του Rattrapage”, δηλαδή της αναπλήρωσης των απωλεσθέντων ημερών που είχαμε στην αρχή της χρονιάς. Αυτή η αναπλήρωση είχε ψηφιστεί μετά από πρόταση του Proviseur, κατά τη συνεδρίαση του έκτακτου Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις 24 Σεπτεμβρίου 2020. Στην ψηφοφορία αυτή, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ήταν εναντίον αυτής της πρότασης.

Αναγκαστικά, λόγω των ανακοινώσεων περί δεύτερου lockdown, προστέθηκε στην συζήτησή μας και το θέμα της παιδαγωγικής συνέχειας των μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου. Οι μαθητές αυτοί περνούν και πάλι σε εκμάθηση εξ αποστάσεως.

Η συνάντηση με την Διοίκηση, τον κ. Ganier, τον κ. Mineur και την κα. Gadini, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 2 μ.μ. και διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, προσφέροντας έναν πλούσιο διάλογο.

Όσον αφορά την αναπλήρωση ημερών, εξηγήσαμε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί έκαναν μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ως επί το πλείστον, τα παιδιά είχαν την προγραμματισμένη εργασία που προβλεπόταν για τις διακοπές. Σε κάποιες περιπτώσεις, δόθηκε επιπρόσθετη εργασία στο σπίτι. Η διοίκηση γνωρίζει καλά ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν σεβάστηκαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ως εκ τούτου δεν πραγματοποίησαν τα ζητούμενα μαθήματα εξ αποστάσεως.

Για το θέμα της παιδαγωγικής συνέχειας που προκύπτει από την ανακοίνωση του δεύτερου lockdown, εκφράσαμε στη Διοίκηση τις προσδοκίες μας, διευκρινίζοντας ότι η δικαιολογία “πρωτοφανές φαινόμενο” του πρώτου lockdownτου Μαρτίου, δεν υφίσταται πλέον. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύουν πια οι έννοιες της έκπληξης και της μη ετοιμότητας.

Επιπλέον, επισημάναμε ότι επιβάλλεται ένας συντονισμός των δασκάλων και των μαθημάτων που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένας συντονιστής που παρακολουθεί την συμμετοχή των καθηγητών στο πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων και της εργασίας που δίνουν στους μαθητές. Το φαινόμενο της ανισότητας στην ποιότητα της διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών κατά τις περιόδους lockdown δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ζητήσαμε οι καθηγητές να διατηρούν τακτική επαφή με τους μαθητές τους μέσω τηλεδιασκέψεων, να θεσπιστεί και να τηρηθεί ένα πρόγραμμα τακτικό και προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες, έτσι ώστε ο ρυθμός της ημέρας στο σπίτι να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτόν της σχολικής ημέρας.

Η Διοίκηση αποφάσισε να συνεχίσει η έκτη δημοτικού τα μαθήματα κανονικά στο σχολείο, επειδή οι μαθητές είναι ακόμα πολύ μικροί και χρειάζονται την επαφή με τους δασκάλους τους. Επιπλέον, η έκτη είναι μια απαιτητική τάξη που επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων είναι ακόμη αρκετά ανώριμοι. Τα προγράμματα θα αναδιοργανωθούν έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να φροντίσουν τις τάξεις όλων των σχολικών ετών τους (π.χ. οι ώρες του ίδιου θέματος θα ομαδοποιηθούν). Όλοι οι μαθητές της έκτης θα τελειώνουν τη Δευτέρα στις 3:30 μ.μ. και τις άλλες ημέρες στις 2:30 μ.μ. Οι μαθητές που κανονικά παίρνουν το λεωφορείο στις 4:30 μ.μ. θα έχουν φεύγουν στις 2:30 μ.μ.

Τέλος, η Διοίκηση μας είπε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του lockdownπρέπει να βελτιωθούν, αλλά μερικοί παραμένουν απρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες.

Αναμένουμε με μεγάλη προσοχή να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρώτη εβδομάδα.

Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σας για να εμπλουτίσετε την επόμενη συνάντησή μας με τον Proviseur.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Σχολικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020 και το Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις 26 Νοεμβρίου.

AnneSophie Vlachos Lamblin

Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του LFHE

Chers parents,

Nous espérons que vous vous portez tous bien en cette période très difficile.

Le nouveau Comité de l’APE est constitué, vous pouvez retrouver la liste nominative sur notre site ou sur notre page Facebook. N’hésitez pas à nous contacter pour tous les sujets qui concernent la vie de vos enfants au sein du LFHED.

A la fin des vacances de la Toussaint, nous avons contacté le Proviseur pour organiser une rencontre pour faire part du mécontentement des parents concernant les deux journées de « rattrapage ». Ce rattrapage avait été voté sur proposition du Proviseur lors du Conseil d’Établissement exceptionnel du 24 septembre 2020, les professeurs étaient en majorité contre cette idée.

S’est ajoutée à l’ordre du jour, la continuité pédagogique en raison des annonces du second confinement et du passage des cours du Collège et du Lycée en distanciel.

Nous avons donc rencontré la Direction,M.Ganier, M.Mineur et Mme Gadini, vendredi 6 Novembre à 14h. Cette rencontre a duré plus de deux heures et a permis un dialogue riche.

Concernant le rattrapage, nous avons expliqué que très peu de professeurs avaient fait cours en visioconférence et que seul du travail supplémentaire ou du travail prévu avait été donné. La Direction est bien consciente que beaucoup de professeurs n’ont pas « joué le jeu » ni respecté le résultat du vote.

En abordant le sujet de la continuité pédagogique en raison des annonces du second confinement nous avons fait part à la Direction de nos attentes en précisant que l’excuse de l’inattendu et de l’inédit suite au premier confinement du mois de mars ne pouvait plus servir et la surprise et l’impréparation n’ont plus lieu d’être.

De plus nous leur avons rappelé à plusieurs reprises qu’une coordination des cours et des professeurs est obligatoire et qu’il faut un suivi constant du travail et de l’implication des professeurs par le coordinateur pour le service rendu. Le phénomène de la disparité de la qualité de l’enseignement en période de confinement entre les professeurs ne devrait plus se reproduire.

Nous avons demandé que les professeurs gardent un contact régulier avec leurs élèves par visioconférences, qu’un emploi du temps adapté et des horaires réguliers soient mis en place et respectés, afin que le rythme de la journée à la maison ressemble le plus possible à une journée de cours à l’école (lever-coucher).

La Direction a décidé de garder les classes de sixièmes en présentiel car les élèves sont encore très jeunes et ont besoin du contact avec leurs professeurs. De plus la sixième est une classe exigeante qui impose de grands changements aux élèves qui pour un grand nombre sont encore très immatures.

Les emplois du temps seront réorganisés pour que les professeurs puissent s’occuper de tous leurs niveaux (ex : les heures d’une même matière seront regroupées). Tous les élèves de sixièmes termineront le lundi à 15h30 et les autres jours à 14h30. Les élèves qui prennent le bus habituellementà 16h30 auront une place au bus de retour de 14h30.

Enfin, la Direction nous a dit que les professeurs étaient conscients que les méthodes de travail pendant le confinement devaient s’améliorer mais que certains restaient encore réticents à l’utilisation des nouvelles technologies.

Nous serons très attentifs à la façon dont se déroulera cette première semaine.

Vous pouvez nous communiquer les difficultés rencontrées par vos enfants pendant cette période afin d’enrichir notre prochaine rencontre avec le Proviseur.

Nous sommes à votre écoute, nous rencontrons régulièrement la Direction donc n’hésitez pas à nous transmettre vos inquiétudes afin que celles-ci soient transmises de façon efficace.

Nous vous informons également que le Conseil d’École aura lieu le 24 novembre 2020 et le Conseil d’Établissement le 26 Novembre.

Bien cordialement,

Anne-Sophie Vlachos Lamblin

Présidente de l’Association des Parents d’Élèves du LFHED

www.ape-lfh.net/wp

info@ape-lfh.net

https://www.facebook.com/APE.LFH/