Συνάντηση προετοιμασίας και σχολικό συμβούλιο 13 και 15 Νοέμβριου 2023

1.Ερώτηση: Σχολικά είδη

Επισημάναμε το γεγονός ότι παρά τις λίστες που στάλθηκαν στην αρχή του καλοκαιριού, ζητούνται πρόσθετες προμήθειες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό προκαλεί διαφόρων ειδών ζητήματα:

 • Κάποια είδη είναι εκτός αποθέματος (θέμα που προέκυψε μόνο φέτος).
 • Καθυστερήσεις στις παραγγελίες τετραδίων που δεν υπάρχουν ευρύτερα στην ελληνική αγορά (Seyes, travaux pratiques) και τα έξοδα αποστολής τους.
 • H οργάνωση που απαιτείται από τους γονείς όταν δάσκαλοι διαφόρων μαθημάτων (fr/gr) ζητούν προμήθειες σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (πρόβλημα που συναντάται σε διάφορες τάξεις).

Tα Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια που είναι τα ίδια κάθε χρόνο (π.χ.: Η γλώσσα μου), μπορούν να προστεθούν στις λίστες που δίνονται τον Ιούνιο και όχι στην αρχή της σχολικής χρονιάς (όταν τα Ελληνικά σχολεία στέλνουν τις δικές τους λίστες).

Απάντηση: Η κα Carpentier γνώριζε το πρόβλημα και συμφώνησε σε όλα τα σημεία. Επιβεβαίωσε ότι ήδη δρα προς την προτεινόμενη από την APE κατεύθυνση για την επόμενη χρονιά και ότι οι πλήρεις λίστες θα πρέπει να κοινοποιηθούν τον Ιούνιο.

2. Ερώτηση: Ανακοίνωση των AES, APC Ελληνικών και FLSCO

Η ΑΡΕ ζήτησε να ληφθούν υπόψη τα πρακτικά του Σχολικού Συμβουλίου του Ιουνίου 2023 όπου αναφέρεται ότι οι ώρες/ημέρες FLSCO θα ανακοινωθούν πριν από αυτές των AES. Πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που απαιτεί αναδιάταξη του προγράμματος των οικογενειών, κάτι που είναι πολύ δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο. Εξαρτάται από το πρόγραμμα εργασίας των γονέων, των εξωσχολικών αναγκών των παιδιών (συνεδρίες λογοθεραπείας, ορθοφωνίας κ.λπ.) και του προγράμματος του κάθε παιδιού της οικογένειας. Ως εκ τούτου παρατηρούνται συχνά ακυρώσεις επιλεγμένων AES κ.λπ.

Η ΑΡΕ έθεσε το ερώτημα εάν θα μπορούσαν οι γονείς να ειδοποιηθούν τον Ιούνιο ή αρχές Σεπτεμβρίου για την ανάγκη παρακολούθησης των παιδιών τους και τις ημέρες των FLSCO/APC αφού αυτές φαίνεται να είναι ίδιες κάθε χρόνο και η εκτίμηση γίνεται από τον δάσκαλο του προηγούμενου έτους.

Απάντηση: Η κα Carpentier συμφώνησε με την ΑΡΕ και επιβεβαίωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επόμενη χρονιά. Θα ενημερωθεί περαιτέρω για τις λεπτομέρειες, προκειμένου να επανέλθει με ένα πιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Η αρχική ενημέρωση από τους δασκάλους FLSCO κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ήταν ότι είναι απαραίτητη μια επαναξιολόγηση στην αρχή της σχολικής χρονιάς, επειδή ορισμένα παιδιά προοδεύουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ άλλα, αντιθέτως, δεν έχουν επαφή με τη γαλλική γλώσσα για δύο μήνες. Αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα γιατί αξιολογούνται όλοι οι μαθητές, όχι μόνο αυτοί που έλαβαν βοήθεια το προηγούμενο έτος. Οι ημέρες FLSCO/APC είναι ίδιες εδώ και αρκετά χρόνια (Τρίτες και Πέμπτες για το FLSCO). Οι δάσκαλοι θα προσπαθήσουν να κοινοποιήσουν τη λίστα των μαθητών νωρίτερα, αλλά και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιβεβαιώσουν τις ημέρες και τις ώρες των μαθημάτων στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή ακόμα και στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ώστε οι γονείς να τις γνωρίζουν εγκαίρως.

3.Ερώτηση: Παραλαβή των παιδιών στην οδό Δροσίνη  

Σύμφωνα με τις προηγούμενες συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου εξετάζεται εδώ και 2 χρόνια η χρήση ονομαστικής κάρτας (badge) από όποιον έρχεται να παραλάβει ένα παιδί από την οδό Δροσίνη.

Η ΑΡΕ έθεσε εκ νέου το ερώτημα εάν θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε τα badges όπως αυτά λειτουργούσαν παλαιότερα στο νηπιαγωγείο καθώς πάντα λαμβάνουμε σχόλια για το γεγονός ότι δεν υπάρχει έλεγχος επί του ποιος θα παραλάβει κάθε παιδί.

Απάντηση: Η κα Carpentier απάντησε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την επαναφορά της χρήσης badges στο δημοτικό σχολείο. Οι υφιστάμενοι κανόνες θεωρούνται επαρκείς (π.χ. σημείωμα που αποστέλλεται εκ των προτέρων στην γραμματεία) εάν τηρούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για την Διοίκηση, είναι πιο σημαντικό τα παιδιά και οι γονείς να σέβονται τη διαδικασία μέσω της γραμματείας όταν πρόκειται για αλλαγές στον τρόπο παραλαβής (π.χ. αλλαγή στον γονέα που έρχεται να παραλάβει το παιδί). Τα παιδιά πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να ζητούν επί τόπου να αλλάξουν τα σχέδια παραλαβής τους.

Η κα Carpentier υπενθύμισε επίσης ότι από το δημοτικό και μετά, το σχολείο δεν υποχρεούται να διενεργεί τέτοιου είδους έλεγχο. Για τα Γαλλικά σχολεία, αυτό είναι υποχρεωτικό μόνο για το νηπιαγωγείο: οι γονείς του δημοτικού δεν μπαίνουν στο σχολείο. Ωστόσο, το LFH επιτρέπει στους γονείς την πρόσβαση από την οδό Δροσίνη για να αποφευχθούν προβλήματα και ατυχήματα λόγω της κυκλοφορίας των οχημάτων.

4.Ερώτηση: Κανόνες για την αυλή του Δημοτικού

Είχαμε ενημερωθεί σε προηγούμενα Σχολικά Συμβούλια ότι οι μαθητές επιτρέπεται να φέρουν μπάλες αφρολέξ. Η ΑΡΕ έθεσε το ερώτημα ποιοι είναι οι νέοι κανόνες εν ισχύ και αν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την ύπαρξη της γραμμής που χωρίζει την αυλή στα δύο καθώς φαίνεται ότι μαθητές από διαφορετικές τάξεις δεν επιτρέπεται να την διασχίσουν, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση ορισμένων μαθητών στον Πάγκο Φιλίας (Banc de l’Amitié).

Απάντηση: Η κα Carpentier γνώριζε το πρόβλημα και συμφώνησε σε όλα τα σημεία. Συμμερίζεται την άποψη των γονιών που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητο τα παιδιά να ασχοληθούν με ασφαλή παιχνίδια όπως μπάλες αφρολέξ. Επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Αγοράστηκαν ήδη νέες μπάλες αφρολέξ που θα δοθούν στα τμήματα.
 • Αγοράστηκαν κιμωλίες για να ζωγραφίζουν και να παίζουν τα παιδιά στην αυλή.
 • Προβλέπεται επίσης να ξαναπεραστούν με μπογιά οι γραμμές και τα σχέδια που δεν είναι πλέον ορατά στην αυλή.
 • Αυτή η ερώτηση συνδέεται με μια νέα πρωτοβουλία που θέτει σε εφαρμογή η κα Carpentier: τη συμμετοχή μαθητών στο Συμβούλιο Σχολικής Ζωής από τις τάξεις CM1 και CM2 (και η οποία ελπίζει να επεκταθεί σιγά σιγά και στις μικρότερες τάξεις).
 • Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους αντιπροσώπους των μαθητών στο Συμβούλιο Σχολικής Ζωής και αυτό το θέμα θα είναι στην ημερήσια διάταξη.
 • Η κα Carpentier βρίσκεται σε τακτική επαφή με τους επόπτες για την αυλή του Δημοτικού (surveillants) για να τους συντονίζει και να τους καθοδηγεί σχετικά με το ρόλο τους και πώς να μεριμνούν για την ασφάλεια των παιδιών την ώρα του διαλείμματος και του παιχνιδιού. Επιπλέον, θα ενημερωθεί εάν χρησιμοποιείται ο Πάγκος Φιλίας και αν θα είχε νόημα να
  • δημιουργηθεί ένας δεύτερος πάγκος, καθώς η γραμμή όντως εμποδίζει τη χρήση του για τους CP.

  5.Ερώτηση: Εξωσχολικές δραστηριότητες (AES) 

  H ΑΡΕ έχει λάβει αιτήματα από γονείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών τους. 

  Απάντηση: Η κα Carpentier μας ενημέρωσε ότι η άμεση επαφή των γονέων με τους δασκάλους των AES εξακολουθεί να μην προβλέπεται. Φυσικά, εάν ένας γονέας επιθυμεί να συναντήσει τον/την εκπαιδευτικό της AES του παιδιού του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Έφη Γιακούμπ και να οργανώσει μια συνάντηση.

  6.Ερώτηση: Επισκέψεις στο ιατρείο / επιμέλεια των παιδιών  

  Η ΑΡΕ ζήτησε τον αριθμό των επισκέψεων στο ιατρείο, σε σύγκριση με εκείνες του περασμένου έτους για την ίδια περίοδο, καθώς και τους πιο συχνούς λόγους για αυτές τις επισκέψεις.

  Η ΑΡΕ έθεσε εκ νέου το ερώτημα σε ποιες περιπτώσεις ενημερώνονται οι γονείς για την επίσκεψη του παιδιού τους στο ιατρείο καθώς κάποιες οικογένειες παραπονιούνται ότι αυτές οι επισκέψεις είναι πολύ συχνές και ότι δεν ενημερώνονται πάντα.

  Απάντηση: Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν καταγραφεί στο Δημοτικό 687 περιστατικά επισκέψεων στο ιατρείο, η πλειοψηφία τους λαμβάνει χώρα μεταξύ 11:30 π.μ. και 1:30 μ.μ., δηλαδή τις ώρες των διαλειμμάτων. Τα περιστατικά αυτά αφορούν κυρίως μικροτραυματισμούς, πονοκεφάλους, πονόκοιλους κ.λπ. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σε περίπτωση σοβαρότερου περιστατικού (π.χ. ανάγκη παρακολούθησης ή φροντίδας), ενημερώνονται οι γονείς. Με συμπτώματα γρίπης ή γαστρεντερίτιδας, τα παιδιά δεν επιτρέπεται να επιβιβάζονται στο σχολικό. Σε κάθε περίπτωση, πριν πάνε στο ιατρείο, τα παιδιά πρέπει να περάσουν από τη γραμματεία για να πάρουν σχετική άδεια. Με αυτόν τον τρόπο, η γραμματεία ενημερώνεται για όλα τα περιστατικά.

  7.Ερώτηση: Αίθουσα Η/Υ  

  Τα παιδιά παραπονιούνται ότι ο εξοπλισμός είναι σε πολύ κακή κατάσταση και ότι πολλά πληκτρολόγια δεν λειτουργούν και ότι χρήζουν επείγουσας ανάγκης αντικατάστασης. Η ΑΡΕ έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και αν ναι για πότε.

  Απάντηση: Η κα Carpentier σημείωσε ότι ο εξοπλισμός εντός των τάξεων είναι καινούργιος αλλά γνωρίζει το πρόβλημα στην αίθουσα υπολογιστών. Μας επιβεβαίωσε ότι ο χαλασμένος εξοπλισμός θα έχει αντικατασταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. 

  8.Ερώτηση: Συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς Ελληνικών και Αγγλικών   

  Κάθε χρόνο έχουμε αιτήματα γονέων αυτές οι συναντήσεις να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. 

  Απάντηση: Η κα Carpentier αποδέχτηκε την άποψη της ΑΡΕ και επιβεβαίωσε ότι θα το έχει υπόψη της για το επόμενο έτος.

  9.Ερώτηση: Σύμβαση ασφάλισης των μαθητών 

  Για 3η συνεχόμενη χρονιά επαναλαμβάνουμε το αίτημα των γονέων, που σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του LFH, επιθυμούν να γνωστοποιούνται οι όροι της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης. Η σύμβαση που είναι online χρονολογείται από το 2018-2019 (https://lfh.edu.gr/assurance-accident-eleves).

  Απάντηση: Η κα Imbaud, η Διοικητική και Οικονομική Διευθύντρια (DAF) ήταν παρούσα στο Σχολικό Συμβούλιο και μας ενημέρωσε ότι θα συναντηθεί με την ασφαλιστική εταιρεία στις 16 Νοεμβρίου για να εξετάσει τους όρους της σύμβασης. Μόλις οριστικοποιηθεί, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

  10.Ερώτηση: Επιστολή – Πρωτόκολλο bullying / Γραμμή υποστήριξης (Πράσινη γραμμή/Ligne Verte) 

  Η ΑΡΕ επανέλαβε το αίτημά της να σταλεί μια επιστολή στους γονείς σχετικά με το bullying ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο που ισχύει στο LFHED, θέμα που συζητήθηκε στα 3 τελευταία Σχολικά Συμβούλια. Μέχρι σήμερα, οι γονείς δεν έχουν λάβει κάποια επιστολή.

  Απάντηση:  Η κα Carpentier μας μετέφερε ένα πρόσφατο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σχολείο και την εκπαιδευτική της προσέγγιση κατά του bullying, προκειμένου να εξηγήσει ότι είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά. Μας δήλωσε ότι εποπτεύει και συντονίζει προσωπικά όλο το προσωπικό όσον αφορά αυτό το θέμα και είναι  δεκτική σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσει ότι επαρκής πρόοδος σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα. Η κα Carpentier μας επανέλαβε ότι είναι σημαντικό οι γονείς και τα παιδιά να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις δικές τους ευθύνες. Επιβεβαίωσε ότι θα προωθήσει εσωτερικά τον αριθμό τηλεφώνου για το δίκτυο των σχολείων της ΑΕFΕ, ο οποίος είναι προσβάσιμος και από το εξωτερικό. Ο αριθμός που κοινοποίησε η ΑΡΕ στο σχολείο είναι ο: +33 1 44 93 30 79.

  Σε κάθε περίπτωση, το άτομο με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουν οι γονείς/παιδιά/δάσκαλοι σε περίπτωση bullying ή υποψίας bullying είναι η ίδια η κα Carpentier.

  11.Ερώτηση: Εσωτερικός κανονισμός (Δημοτικό)

Η ΑΡΕ πρότεινε πέρυσι κάποιες αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό για το Δημοτικό. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές έχουν ήδη ενταχθεί. Η ΑΡΕ επιθυμεί να προτείνει και φέτος κάποιες συμπληρωματικές αλλαγές.

Απάντηση: Η κ. Carpentier μας εξήγησε ότι κάποιες προσθήκες που πρότεινε πέρυσι η APE είναι σκόπιμο να προταθούν και να ενσωματωθούν στον Γενικό Κανονισμό και όχι στου Δημοτικού,, ενώ όλες οι υπόλοιπες θα συμπεριληφθούν στον επικαιρωμένο Κανονισμό του Δημοτικού. Οι συμπληρωματικές αλλαγές που θα προταθούν από την Διοίκηση αφορούν, μεταξύ άλλων, στις ιατρικές βεβαιώσεις για απουσίες πέραν των 3 ημερών (θα απαιτηθούν μόνο σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων απουσιών), στις αργοπορίες (οι γονείς δεν θα χρειάζεται πλέον να συνοδεύουν το παιδί στη γραμματεία, αλλά το παιδί θα πηγαίνει μόνο του καθώς και στις άδειες που θα υπογράφονται από τους γονείς σε περίπτωση που ένα παιδί πρέπει να φύγει πιο νωρίς από το σχολείο. Επισήμανε τη σημασία της συμβολής της νέας CPE, της κας Marion Crochet, υπεύθυνη της Vie Scolaire, για την καλύτερη οργάνωση και την επιβολή μιας συγκεκριμένης δομής σε όλες τις εργασίες της Vie Scolaire.

12.Ερώτηση: Ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδας / Γαλλίας την 21η Νοεμβρίου

Η ΑΡΕ έθεσε το ερώτημα αν θα ήταν δυνατόν να ζητήσουμε από τους δασκάλους μία κάποια ευελιξία την επόμενη μέρα του αγώνα, δηλ. την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, δεδομένου ότι τα παιδιά δεν θα κοιμηθούν πριν τη 1:00 τα ξημερώματα και επομένως μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή και κάποιες απουσίες.

Απάντηση: Η κα Carpentier σημείωσε ότι τα παιδιά θα πρέπει να φτάσουν στο σχολείο στην ώρα τους, όπως κάθε άλλη μέρα.

13.Ερώτηση: Νέες εγγραφές οικογενειών στο LFH

Η ΑΡΕ έθεσε το ερώτημα αν για τις νέες οικογένειες που έφτασαν πρόσφατα από τον Λίβανο και το Ισραήλ (ή που θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες/μήνες), παρέχεται βοήθεια για την αγορά σχολικών εγχειριδίων ή/και ψυχολογική υποστήριξη εάν αυτή είναι απαραίτητη.

Απάντηση: Η κα Carpentier επιβεβαίωσε ότι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπήρξαν μόνο 19 αιτήματα για όλα τα επίπεδα από την Petite Section έως την Terminale. Θεωρεί ότι ακόμη και αν γίνονταν όλα αποδεκτά, αυτό θα είχε ελάχιστη επίπτωση στη συνολική λειτουργία του σχολείου και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από αυτά τα 19 αιτήματα, μόνο τρία από αυτά (στο πρωτοβάθμιο επίπεδο) από δύο οικογένειες, έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί. Επιβεβαίωσε ότι έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στα δίδακτρα για αυτές τις οικογένειες και ότι η σχολική ψυχολόγος ήταν στη διάθεσή τους τις Τρίτες και τις Πέμπτες, για να τους κατευθύνει προς συναδέλφους (εκτός σχολείου) σε περίπτωση ανάγκης.

14.Ερώτηση: Μεταφορά μαθητών με το σχολικό

Ένα ερώτημα τίθεται συχνά σχετικά με τη δυνατότητα να γίνει χρήση μόνο μίας από τις δύο διαδρομές κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας (ή το “πήγαινε” ή το “έλα”). Κάναμε εκ νέου την ερώτηση στην Οικονομική Διευθύντρια (DAF). 

Λάβαμε επίσης μηνύματα από γονείς σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης των σχολικών σε ορισμένες περιοχές. Η υπηρεσία μεταφορών της PanOlympia τους λέει ότι τα λεωφορεία είναι πολύ μεγάλα για να περάσουν από ορισμένους δρόμους, ενώ οι γονείς βλέπουν να περνούν αντίστοιχα λεωφορεία από άλλα σχολεία χωρίς κανένα πρόβλημα.

Απάντηση: Η κα Carpentier ενημερώθηκε εγκαίρως για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους. Όσον αφορά στις τιμές και στις διαδρομές, πρέπει να ανατρέξουμε στον κανονισμό μεταφορών και να υποβάλουμε οποιαδήποτε ερώτηση στο Conseil d’Établissement και/ή στην Επιτροπή Μεταφορών (Commission de Transports).

Όσον αφορά στη δυνατότητα χρήσης  μίας από τις δύο διαδρομές κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ημέρας, η DAF απάντησε μέσω email:

Θα βρείτε παρακάτω στοιχεία σχετικά με το αίτημά σας που εμπίπτει στα πλαίσια μιας πιο περιορισμένης εβδομαδιαίας χρήσης:

Είναι εφικτή η χρέωση ετησίως για 1 διαδρομή (μετ’ επιστροφής), 2 διαδρομές (μετ’ επιστροφής) ή 3 διαδρομές (μετ’ επιστροφής) το πολύ, ανά εβδομάδα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμολόγηση εμφανίζεται από την αρχή του σχολικού έτους στον λογαριασμό σας στο EDUKA ως εξής:

 • 1 διαδρομή (μετ’ επιστροφής): 1/10 της τιμής (10%) ανάλογα με τη Ζώνη (1,2,3,4,5)
 • 2 διαδρομές (μετ’ επιστροφής): 2/10 της τιμής (20%) ανάλογα με τη Ζώνη (1,2,3,4,5)
 • 3 διαδρομές (μετ’ επιστροφής): 5/10 της τιμής (50%) ανάλογα με τη Ζώνη (1,2,3,4,5)

Πέρα ​​από τα 3 παραπάνω δρομολόγια, δεν είναι δυνατή καμία άλλη επιλογή λόγω κόστους και οργάνωσης.

Η χρήση εισιτηρίων είναι δυνατή μόνο για τους επιβάτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο του LFH και στο Eduka κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία.

15.Ερώτηση: Γραπτές εργασίες / μαθήματα στο σπίτι

Ποια είναι η πολιτική του δημοτικού σχολείου σχετικά με τα γραπτά μαθήματα στο σπίτι, δεδομένου ότι η απαγόρευσή τους (Eγκύκλιος της 29ης Δεκεμβρίου 1956) δεν τηρείται πάντα από ορισμένους εκπαιδευτικούς; Θα μπορούσε να υπάρξει μια στοχευμένη προσπάθεια για εναρμόνιση μεταξύ των βαθμίδων και μεταξύ των εκπαιδευτικών στα γαλλικά και στα ελληνικά προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα μαθήματα;

Απάντηση: Η κα Carpentier παραδέχτηκε ότι πρέπει να ενισχυθεί το μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια όσον αφορά τα μαθήματα και να αποφευχθεί κάθε σύγχυση τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς. Θα επιβεβαιώσει την απαγόρευση των γραπτών μαθημάτων (η οποία δεν ισχύει απαραίτητα για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας) και θα υπογραμμίσει ότι οι μαθησιακοί στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της τάξης και όχι στο σπίτι. Συζητήσαμε τη σημασία του να εξηγηθεί καλά από την αρχή της χρονιάς στους γονείς που δεν είναι εξοικειωμένοι με το γαλλικό σύστημα αυτή η ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα μαθήματα.

16.Διάφορα

Δυνατότητα βοήθειας των παιδιών του δημοτικού για να μην ξεχνούν τα βιβλία/τετράδιά τους και τα ρούχα τους στον κρεμαστήρα (όπως στο νηπιαγωγείο και την πρώτη δημοτικού).

Απάντηση: Ο αριθμός των χαμένων αντικειμένων είναι πράγματι πολύ υψηλός. Εκτός από τις ήδη καταβληθείσες προσπάθειες, η Διεύθυνση μπορεί μόνο να υπενθυμίσει στους γονείς να έρχονται να τα ψάξουν στην είσοδο στα Objets Trouvés και να μην να μην επιτρέπουν στα παιδιά τους να πηγαίνουν στο σχολείο με παιχνίδια (επιτρέπονται μόνο τα βιβλία). Γίνεται υπενθύμιση πάλι στους γονείς να διασφαλίσουν ότι το όνομα των παιδιών τους είναι σημειωμένο στα ρούχα τους και στα αντικείμενα που μπορεί να ξεχαστούν στο σχολείο, όπως για παράδειγμα το παγούρι τους.

Κινητά τηλέφωνα / Smart Watches “ Έξυπνα ρολόγια” 

Η κα Carpentier υπενθύμισε ότι τα κινητά τηλέφωνα και τα smart watches “έξυπνα ρολόγια” απαγορεύονται απολύτως στο Δημοτικό. Αυτός ο κανόνας έχει ενσωματωθεί επίσης στον εσωτερικό κανονισμό που εγκρίθηκε από το Conseil d’École. Συναντήσεις ευαισθητοποίησης για το διαδίκτυο θα πραγματοποιηθούν στις οποίες θα προσκληθούν οι γονείς. Η κα Carpentier σκέφτεται να να συμπεριληφθούν σε αυτές και οι μαθητές από τις τάξεις CM1 και CM2.

Ταξίδι στο Μυστρά – CM1

Το ταξίδι διαρκείας τριών διανυκτερεύσεων για τους μαθητές του CM1 σε Κόρινθο/Δημητσάνα/Σπάρτη/Μυστρά που θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Μάρτιο, είναι ένα ταξίδι που έχει μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του Conseil d’Ecole, οι δασκάλες ζήτησαν από τους εκπροσώπους των συλλόγων να υπενθυμίσουν στους γονείς να εμπιστεύονται την εκπαιδευτική ομάδα που καθοδηγεί και συνοδεύει τα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τις συναντήσεις με τους δασκάλους σχετικά με αυτό το θέμα. Η APE υπενθυμίζει ότι υπάρχει οικονομική ενίσχυση διαθέσιμη σε περίπτωση που κρίνεται αυτό απαραιτητο για κάποιες από τις οικογένειες.

Καντίνα – κρύα γεύματα

Γονείς του CM1 παραπονιούνται ότι τα παιδιά τους δεν τρώνε όλο το γεύμα τους στην καντίνα γιατί φαγητά που θα έπρεπε να σερβίρονται ζεστά σερβίρονται κρύα. Η κα Carpentier είχε ήδη πληροφορηθεί για αυτό το πρόβλημα και είχε συζητήσει με την υπεύθυνη της εταιρείας Aposto. Σκοπεύει να διασφαλίσει άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους ότι οι απαραίτητες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα.

Ασθενοφόρο / Απιδινωτές / Αλλεργίες

Τα συγκεκριμένα θέματα που είχαν διατυπωθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Conseils d’école από την APE παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από μια από τις δύο νοσοκόμες του LFHED υπενθυμίζοντας τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση ανάγκης, η νοσοκόμα καλεί την δημόσια υπηρεσία ασθενοφόρων του 166, οι χρόνοι άφιξης του ασθενοφόρου ποικίλουν αισθητά ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης όπως αυτή κρίνεται από τη δημόσια υπηρεσία, και όχι από το σχολείο.
 • Εάν η ζωή ενός παιδιού δεν απειλείται, οι γονείς μπορούν να το παραλάβουν οι ίδιοι και να το μεταφέρουν με τα δικά τους μέσα στο νοσοκομείο. Το LFHED διαθέτει απινιδωτές, που είναι υποχρεωτικοί σύμφωνα με τον νόμο.
 • Η APE πρότεινε τη διερεύνηση σχετικά με την εφικτότητα/κόστος ενός ιδιωτικού ασθενοφόρου που θα είναι διαθέσιμο για το LFHED. 

Η κα Carpentier υπενθύμισε ότι τα παιδιά που έχουν Πρόγραμμα Ατομικής Φροντίδας (PAI) όπου είναι δηλωμένη μία αλλεργία στα τρόφιμα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία καντίνας και πρέπει να φέρνουν το δικό τους γεύμα για λόγους ασφαλείας. 

Επίσης, υπενθυμίστηκε ότι τα φάρμακα απαγορεύονται αυστηρά στο σχολείο. Εάν ένα παιδί πρέπει να λαμβάνει θεραπεία κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, αυτή καθώς και η σχετική ιατρική συνταγή πρέπει να παραδοθούν στο ιατρείο που θα τα χειριστεί.

Άλλα θέματα συζητήθηκαν και θα συμπεριληφθούν στην επίσημη έκθεση του Conseil d’Ecole, η οποία θα αποσταλεί από τη Διεύθυνση (αριθμός μαθητών, δράσεις για ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο, καθεστώς των ατόμων συνοδών στην εκπαίδευση, ημερίδες “ανοικτών θυρών” για νέες εγγραφές, πνευματικά δικαιώματα της εικόνας των μαθητών, συναντήσεις και εξετάσεις για τα τμήματα SIB/OGALCH, προγραμματισμένες εργασίες για τις υποδομές του σχολείου, λοιπά σχολικά έργα (projects), προαύλια των νηπιαγωγείων, κ.ά.).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.