ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Association des Parents d’Élèves du LFH

Αγαπητοί γονείς,

Συναντηθήκαμε με τη Διοίκηση τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021. Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να αναβληθεί λόγω της πολύωρης διάρκειας της συνάντησης της επιτροπής υποτροφιών.

Τα σημεία που καλύψαμε είναι τα εξής:

1 /. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η APE είχε ήδη ρωτήσει τη διοίκηση σχετικά για μια πιθανή μείωση των διδάκτρων αυτού του σχολικού έτους. Όμως κι άλλοι γονείς επικοινώνησαν μαζί μας για το ίδιο θέμα τις τελευταίες εβδομάδες, ως εκ τούτου, θέσαμε ξανά την ερώτηση. Η διοίκηση μας είπε εκ νέου ότι δεν είναι δυνατή μία μείωση του κόστους φέτος, δεδομένων των συμπληρωματικών δαπανών που σχετίζονται με το Covid.

Συνεπώς, ζητήσαμε να σταλεί μια επιστολή στους γονείς που να εξηγήσει τη χρέωση των διδάκτρων. Η τιμολόγηση για το τρίτο τρίμηνο, όπως και η επεξηγηματική επιστολή, θα σταλούν στο τέλος της εβδομάδας.

Όσον αφορά στα τέλη εγγραφής στις εξετάσεις:

 • Για τις Première και Terminale: μειωμένες χρεώσεις, καθώς τα γραπτά για τις εξετάσεις E3C και για τις ειδικότητες ακυρώθηκαν.
 • Για τις εξετάσεις ΟΙΒ των Troisième και Terminale: οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις διατηρούνται και συνεπώς, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο κόστος.
 • Για την Troisième, οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα, και συνεπώς το κόστος θα παραμείνει αμετάβλητο.

 

2 /. CONSEILS DE CLASSE ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA 

Η Διοίκηση, που παρακολούθησε τα Συμβούλια Τάξεων (Conseils de Classe), σημείωσε:

 • Για τους μαθητές λυκείου, ποιοτική εργασία και πολύ καλά αποτελέσματα. Ο κ. Ganier υπενθύμισε ότι τα Πανεπιστήμια έκλεισαν στη Γαλλία και την Ελλάδα. Οι μαθητές λυκείου, που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα εξ αποστάσεως για πολλούς μήνες, έχουν αποκτήσει αυτονομία και μια μέθοδο εργασίας. Επομένως, θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι εάν, ο μη γένοιτο, αυτή η κατάσταση συνεχιστεί.
 • Για τους μαθητές γυμνασίου, έχουν προσαρμοστεί καλά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μερικοί όμως αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οπότε έχουν δημιουργηθεί βοηθητικές συνεδρίες διδασκαλίας (επιστήμες και μαθηματικά) όπως και βοήθεια στα μαθήματα, καθώς και ομάδες « re-motivation ». Αυτό αφορά ειδικότερα στους μαθητές των Cinquième και Quatrième. Οι μαθητές της Sixième δυσκολεύονται περισσότερο στην συγκέντρωση. Θα τους παρακολουθήσουν πιο στενά όταν επιστρέψουν στο σχολείο.

Μόλις οι μαθητές επιστρέψουν στο LFH, τα μαθήματα υποστήριξης στα γαλλικά θα προσφερθούν σε ορισμένα παιδιά (το ποιοι θα χρειαστούν αυτή τη βοήθεια καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς, με τη συγκατάθεση των γονέων).

 

3 /. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Για τους μαθητές που δεν έχουν AMKA, η APE ζήτησε από τη διοίκηση να επικοινωνήσει με τους γονείς για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν λάβει όλα τα ΚΕΠ κυβερνητικές οδηγίες για να δίνουν προσωρινό AMKA. Η ίδια διαδικασία θα μπορούσε επίσης να ισχύει και για τους μαθητές γυμνασίου και δημοτικού.

Ως υπενθύμιση, αυτές είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων:

 • Προφορικά του DNB στις 26 Μαΐου
 • DNB στις 15 και 16 Ιουνίου
 • Γραπτά γαλλικών στις 8 Ιουνίου
 • Προφορικά γαλλικών από 14 έως 18 Ιουνίου για τους μαθητές μας (θα καθοριστεί)
 • Bac Philo στις 7 Ιουνίου
 • Grand Oral στις 9 και 10 και 11 Ιουνίου
 • Γραπτά OIB στις 3 και 4 Ιουνίου
 • Προφορικά OIB από 7 έως 12 Ιουνίου (θα καθοριστεί).

Terminale:

 • Ένα εκπαιδευτικό συμβούλιο θα προγραμματιστεί για τον προσδιορισμό του συντελεστή του Grand OralBlanc και ο βαθμός αυτός θα προσμετρηθεί στο 3ο τρίμηνο.
 • Το Grand Oral θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως με εξωτερικούς εξεταστές. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα προφορικά θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

4 /. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

Ζητήσαμε να είναι το σύστημα βαθμολόγησης σαφέστερο και από την Quatrième να γίνεται επιλογή μεταξύ του συστήματος βαθμολόγησης βάσει δεξιότητας και της βαθμολογίας στα 20. Ο στόχος είναι να καταστεί σαφέστερο, κατά τη διάρκεια των συμβουλίων των τάξεων, το επίπεδο των μαθητών. Η ΑΡΕ ζήτησε επίσης να δημιουργηθεί ένα σαφέστερο και απλούστερο σύστημα για την ενθάρρυνση και την επιβράβευση στους ελέγχους των παιδιών.

5 /. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΤΟΣ 2021-2022:

Νέες εγγραφές:

Οι εγγραφές αυξάνονται ελαφρώς στο νέο σχολικό έτος. Προς ενημέρωση, οι νέοι μαθητές γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τα εξής κριτήρια προτεραιότητας:

 • Παιδιά γαλλικής ιθαγένειας (εάν το παιδί προέρχεται από σχολικό σύστημα διαφορετικό από το γαλλικό, είναι υποχρεωτική η εξέταση αξιολόγησης)
 • Παιδιά άλλης εθνικότητας, που φοιτούν σε σχολείο στη Γαλλία ή σε γαλλικό ίδρυμα του εξωτερικού
 • Παιδιά από νηπιαγωγεία που συνεργάζονται με το LFH (η προτεραιότητα αφορά μόνο στις αιτήσεις εισόδου στο CP), καθώς και παιδιά των οποίων τα αδέλφια φοιτούν ήδη στο LFH
 • Παιδιά πρώην μαθητών του LFH.

 

Αλλαγή ωραρίου τις Δευτέρες:

Οι δάσκαλοι του δημοτικού και του νηπιαγωγείου, όπως και η διεύθυνση, επιθυμούν οι Δευτέρες να είναι μικρότερες σε διάρκεια, επειδή είναι πολύ κουραστικές για τα παιδιά. Αυτή η αλλαγή προγράμματος μάλλον θα εφαρμοστεί την ερχόμενη σχολική χρονιά. Έτσι, οι μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου θα τελειώνουν κάθε μέρα στις 14:37 μ.μ.

Το γυμνάσιο θα τελειώνει και αυτό κάθε Δευτέρα στις 14:30 μ.μ. Οι μαθητές λυκείου θα τελειώνουν στις 17.30 μ.μ.

Κάθε Δευτέρα, θα πραγματοποιούνται 2 αναχωρήσεις λεωφορείων.

Προετοιμασία για την είσοδο στην Sixième για τους CM2:

Οι μαθητές CM2 όταν επιστρέψουν στο σχολείο θα συναντήσουν μαθητές της Sixième που θα απαντήσουν στις ερωτήσεις τους. Επιπλέον, ένας βοηθός εκπαίδευσης θα παρουσιάσει την τάξη της Sixième.

Επιλογή γλωσσών για την Cinquième:

Όσον αφορά στην επιλογή των γλωσσών, η APE ζήτησε να γίνεται μια πιο εις βάθος παρουσίαση από τους καθηγητές γλωσσών στους μαθητές της Sixième κάθε χρόνο, ώστε αυτοί να μπορούν να επιλέξουν έχοντας μια πρώτη προσέγγιση.

FAPEE :

Σε συνέχεια της συνάντησης Zoom με τον Πρόεδρο της FAPEE, κ. François Normant και μία αντιπρόσωπο των Γάλλων υπηκόων στο εξωτερικό, κα. Samantha Cazebonne, σας κοινοποιούμε ορισμένα σημαντικά θέματα:

 • Από τον Σεπτέμβριο του 2021, θα δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενός/μίας AESH (συνοδός μαθητών με αναπηρίες) για οικογένειες με γαλλική υπηκοότητα στο εξωτερικό που δεν έχουν πρόσβαση σε υποτροφίες αλλά και δεν είναι σε θέση να αναλάβουν τα έξοδα του μισθού αυτού του ατόμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν ένα ντοσιέ MDPH (Maison Départmentale des Personnes Handicapées). Αυτή η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια.
 • Ένα συνέδριο στην Εθνική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο με τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γραμματέα του, με τη συμμετοχή της κας. Samantha Cazebonne. Θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
  • Ανάπτυξη του δικτύου AEFE
  • Αυτοαξιολόγηση των ιδρυμάτων και προώθηση της γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό
  • Διακυβέρνηση
  • Διαμεσολάβηση

Θα ζητηθεί η γνώμη των ενώσεων γονέων μέσω μιας έρευνας.

Αυτό το συνέδριο θα μεταδοθεί σε κοινωνικά δίκτυα.

 • Έκτακτη οικονομική βοήθεια λόγω της κρίσης του Covid χορηγήθηκε για το τρέχων σχολικό έτος και κατανέμεται ως εξής:
  • 50 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις υποτροφίες. Αυτή η διανομή είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και με συγκεκριμένα κριτήρια ανάθεσης. Οι οικογένειες με γαλλική υπηκοότητα στην Ελλάδα επωφελήθηκαν από αυτήν την πρόσθετη βοήθεια.
  • 50 εκατομμύρια ευρώ για έξοδα που σχετίζονται με την υγεία, για αγορά εξοπλισμού υπολογιστών, εκπαίδευση προσωπικού, εξατομικευμένη βοήθεια για οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και υποστήριξη για μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτή η βοήθεια δόθηκε κατόπιν αιτήματος των σχολείων και καλύφθηκε μόνο μέρος των δαπανών (δεν ήταν επιχορήγηση).

Το LFH είχε ζητήσει βοήθεια για, μεταξύ άλλων, την αγορά εξοπλισμού υπολογιστών. Ζητήσαμε να κοινοποιηθούν οι λεπτομέρειες στις οικογένειες σε μελλοντική επικοινωνία από τη διεύθυνση.

 • 50 εκατομμύρια ευρώ: προκαταβολή France Trésor με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο που αποπληρώνεται μετά από 1 έτος. Το LFH δεν υπέβαλε αίτηση για δάνειο.

 

Επόμενη συνάντηση:

Μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί Σχολικό Συμβούλιο (Conseil d’Établissement) στο οποίο θα συμμετέχουν 4 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της APE.

 

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές του Πάσχα και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή πληροφορίες.

Τα μέλη της ΑΡΕ

info@ape-lfh.net

www.ape-lfh.net/wp

https://www.facebook.com/APE.LFH