Παρέμβαση του συλλόγου APE προς την Διεύθυνση

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (της APE) : Ερ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Απ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ερ:            Αίτημα κοινοποίησης σε όλους τους γονείς του υγειονομικού πρωτόκολλου και μιας επιστολής η οποία να συνοψίζει όλες τις τρέχουσες ισχύουσες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στο LFH σε σχέση με το Covid. Ενημέρωση ως προς τις τρέχουσες ισχύουσες διαδικασίες όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς (εμβολιασμός ή 2 rapid tests την εβδομάδα) καθότι ορισμένοι γονείς αναρωτιούνται ως προς την εφαρμογή τους.

Απ:           Τη Δευτέρα 22/11 εστάλη σε όλους τους γονείς το ισχύον ιατρικό πρωτόκολλο από τη γραμματεία του δημοτικού σχολείου μαζί με πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη διαχείρισης COVID-19 του LFH, κα Ελένη ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ. Προς πληροφόρηση των γονέων, όλο το προσωπικό του πάροχου υπηρεσιών εστίασης Aposto είναι εμβολιασμένο.

Ερ:            Αίτημα πληροφόρησης σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 και τις σχετικές τάξεις, αλλά και τα σχετικά λεωφορεία και AES.

Απ:           Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε νηπιαγωγείο και Δημοτικό την συγκεκριμένη στιγμή. Όσα επιβεβαιωμένα περιστατικά, βρέθηκαν θετικά μετά την απομόνωσή τους ακολουθώντας τη διαδικασία η οποία ισχύει όσο αφορά τις στενές επαφές και η οποία κινήθηκε εγκαίρως. Ο Διευθυντής του LFH θα στείλει σύντομα επιστολή στις οικογένειες. Επισημάνθηκε επίσης πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ειδοποιείται έγκαιρα και άμεσα η υπεύθυνη διαχείρισης COVID-19 του LFH σε περίπτωση θετικού τεστ, προκειμένου να επιτραπεί η ταχεία εφαρμογή της διαδικασίας ανίχνευσης και να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή εξάπλωση κρουσμάτων.

Ερ:            Αίτημα επισήμανσης της αναγκαιότητας προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή rapid test / PCR 48 ωρών από τους γονείς οι οποίοι συνοδεύουν τάξεις σε σχολικές εκδρομές καθώς και αναγκαιότητα αυστηρού ελέγχου πιστοποιητικών/ test σε όλες τις εισόδους του LFH και ειδικά στην είσοδο του νηπιαγωγείου από όπου οι γονείς εισέρχονται στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Απ:           Ο κ. Rapp υπενθύμισε στην από 19/11 επιστολή του, τη σημασία της υποχρεωτικής προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών και της χρήσης μάσκας εντός σχολείου. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι γονείς να συμμορφώνονται με την υποχρέωση αυτή σε καθημερινή βάση.

Ερ.: Πώς μπορούv να βοηθηθούν οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε 10ήμερη κατ΄οίκον απομόνωση (ως επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 ή στενή τους επαφή) ώστε να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα και να μην μένουν πίσω στην ύλη; Θα μπορούσε το εκπαιδευτικό προσωπικό να μοιράζεται με τους απόντες το περιεχόμενο των μαθημάτων και να δύναται να επικοινωνούν με κάποιο τρόπο μεταξύ τους αν κάποια έννοια δεν τους είναι κατανοητή;

Α: Αυτός ο μηχανισμός έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό από 2 δασκάλους οι οποίοι αναλαμβάνουν τους μαθητές. Για το γυμνάσιο και το λύκειο, η APE ζήτησε από τη Διοίκηση να μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί το περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τα παρακολουθούν χωρίς να τίθεται θέμα καθυστέρησης και να διασφαλιστεί μια επικοινωνία ώστε να μπορούν να θέτουν τυχών ερωτήσεις. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Διοίκησης και εκπαιδευτικών η οποία θα επιληφθεί του θέματος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ερ: Ανάγκη για πιθανή επανεισαγωγή σημάτων (καρτών) για την παραλαβή των παιδιών του δημοτικού από τρίτο άτομο, δεδομένης της διαφοράς στους ελέγχους η οποία ισχύει μεταξύ δημοτικού και γυμνασίου (βιβλίο αλληλογραφίας, σχολική ζωή).

Απ: Η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει αυτό το σύστημα το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Ερ: Αίτημα για συγκριτικά στοιχεία προσέλευσης στο ιατρείο του σχολείου μεταξύ 2019 και 2021. Έχει καλυφθεί η κενή θέση νοσηλεύτριας;

Α: Ο μέσος όρος ετήσιων επισκέψεων στο ιατρείο είναι 1600 / έτος. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 663 επισκέψεις (περίπου 10 / ημέρα). Είναι σημαντικό να μην φέρνουν οι γονείς ένα άρρωστο παιδί στο σχολείο και να παραμένει οποιοδήποτε άρρωστο παιδί στο σπίτι για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε να θεραπευτεί πλήρως και όχι μόνο για την ημέρα. Το πρωτόκολλο που είναι σε ισχύ και εφαρμόζεται σχετικά με την επιστροφή των παιδιών αυτών είναι πράγματι περιοριστικό αλλά απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθούν επιδημίες γαστρεντερίτιδας οι άλλες, καθώς και επισκέψεις στο ιατρείο που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Η κενή θέση νοσηλεύτριας έχει καλυφθεί εδώ και δύο εβδομάδες από νοσηλεύτρια με ειδίκευση στην παιδιατρική. Στο ιατρείο βρίσκονται συνολικά 3 άτομα προσωπικό  (1γιατρός, 2 νοσηλεύτριες).

Ερ: Ποια μέτρα έχουν παρθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους επόπτες για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; Θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να υπενθυμίσουν στα παιδιά στις τάξεις τους να είναι προσεκτικοί με τους συμμαθητές τους, να κοιτούν μπροστά τους καθώς τρέχουν κ.λπ.;

Αίτημα για υπενθύμιση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος προκειμένου να καλύπτονται τυχόν έξοδα από την ασφάλιση που έχει συνάψει το LFH σε τέτοιες περιπτώσεις.

Απ: Οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες στα διαλείμματα και κάνουν τακτικές υπενθυμίσεις στα παιδιά.

Το αίτημα για την υπενθύμιση των ασφαλιστικών καλύψεων και διαδικασιών έχει μεταφερθεί στην αρμόδια επόπτρια.

Ερ: Αίτημα απομάκρυνσης των υπολειμμάτων από καουτσούκ της παλιάς επίστρωσης του γηπέδου ποδοσφαίρου τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν στις ζαρντινιέρες της αυλής του νηπιαγωγείου και παρά τον πλήρη καθαρισμό της αυλής.

Απ: Ολο το χώμα και το περιεχόμενο των ζαρντινιέρων θα αντικατασταθεί άμεσα.

Ερ: Αίτημα για παροχή ζεστού νερού στις βρύσες του Δημοτικού όπως υφίσταται ήδη στο νηπιαγωγείο.

Απ: Στο νηπιαγωγείο υπάρχει ξεχωριστό σημείο για πλύσιμο χεριών και ξεχωριστό σημείο για γέμισμα παγουριών. Αυτό δεν υφίσταται στην αυλή του δημοτικού σχολείου. Επομένως, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί αντίστοιχη λειτουργία.

Ερ: Πρόβλημα ανεπαρκούς οδικής σήμανσης γύρω από το σχολείο και αίτημα για διάθεση ατόμου (από τον Δήμο) το οποίο θα διευκολύνει τη διέλευση των παιδιών στις διάφορες εισόδους του σχολείου (ιδιαίτερα στην είσοδο του νηπιαγωγείου και της οδού Δροσίνης) καθώς και αίτημα για εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίου στην πλευρά του νηπιαγωγείου και μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων.

Απ: Το αίτημα είχε ήδη υποβληθεί πριν από μερικά χρόνια και απορρίφθηκε. Θα κατατεθεί εκ νέου αίτημα στον Δήμο.

Ερ:            Αίτημα για δυνατότητα εγκατάστασης συσκευών φιλτραρίσματος του αέρα στις τάξεις (Covid / ατμοσφαιρική ρύπανση).

Απ:           Τα ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης όπως αναφέρονται στις επίσημες ιστοσελίδες δεν δικαιολογούν το αίτημα αυτό και επομένως δεν είναι κάτι που εξετάζεται προς το παρόν. Όσον αφορά το Covid, το LFH διασφαλίζει τον επαρκή και τακτικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας.

 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ερ:            Επισήμανση των δυσκολιών για πολλούς μαθητές στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, γεγονός το οποίο δημιουργεί πρόβλημα ιδιαίτερα σε μαθητές του CM1 και CM2 οι οποίοι δεν μιλούν άπταιστα τα γαλλικά αλλά και στους δασκάλους οι οποίοι έχουν να κάνουν με μια πλειονότητα μη-γαλλόφωνων μαθητών.  Ανάγκη υπενθύμισης της σημασίας του οικογενειακού σχεδίου (projet familial) κατά την διαδικασία προεγγραφής στο LFH ή και την καθιέρωση ενός τεστ επάρκειας.

Απ:           Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν τη σημασία του ακούσματος της γαλλικής γλώσσας στο σπίτι όπως και την ανάγκη δημιουργίας σύνδεσης με τα γαλλικά εκτός των διδακτικών ωρών, και επομένως την ικανότητα των γονέων να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή. Επίσης υπενθύμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή στην ψυχολογία των παιδιών εάν αδυνατούν να κατανοήσουν την επιλογή αυτή. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που καταφέρνουν να μάθουν άπταιστα τη γλώσσα από το μηδέν, οι περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Το να γίνονται δεκτά παιδιά με την προϋπόθεση επιτυχούς τεστ επάρκειας δεν μπορεί παρόλα αυτά να ληφθεί υπόψη διότι ορισμένα παιδιά τα οποία έχουν γαλλική υπηκοότητα (γίνονται αυτόματα δεκτά) ενδέχεται να μην μιλούν απαραίτητα όλα γαλλικά. Οι δάσκαλοι του FLSCOτόνισαν ότι εκτός από τη διδασκαλία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του FLSCO, παρέχουν παράλληλα ψυχολογική υποστήριξη σε μη γαλλόφωνα παιδιά τα οποία πολλές φορές βρίσκονται σε καταστάσεις συναισθηματικής δυσχέρειας.

Η εφαρμογή του FLSCO σίγουρα βοήθησε στην εναρμόνιση του επιπέδου των γαλλικών. Υπάρχει μια ομοιογένεια η οποία αρχίζει να εμφανίζεται όπως και λιγότερες « παράλογες» καταστάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Ερ:            Πρόταση της APE να προσφέρει μαθήματα γαλλικών σε μη γαλλόφωνους γονείς μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου με προνομιακές τιμές ή να επαναφέρει την επιτυχή πρωτοβουλία του «σχολείου γονέων».

Απ:           Προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό, καθώς θα μπορούσαν να δώσουν αποτελεσματική λύση στο θέμα.

Ερ:            Θα γίνει αγορά νέων προκατασκευασμένων τάξεων για την επόμενη σχολική χρονιά; Η ΑΡΕ δεν το επιθυμεί και ζητά να υπάρξει επαγρύπνηση όσο αφορά τις νέες προεγγραφές ώστε να μην υπάρξουν τάξεις 30 μαθητών (Λύκειο).

Α:              Δεν θα υπάρξουν νέες προκατασκευασμένες τάξεις για την επόμενη σχολική χρονιά. Η διοίκηση παραμένει σε επαγρύπνηση ώστε να μην υπερβεί ο αριθμός αυτός.

Ερ:            Αίτημα για μελέτη του οικοπέδου απέναντι από την κύρια είσοδο του LFH ωστε να γίνει χώρος στάθμευσης και έτσι να ανακτηθεί επιπλέον χώρος για πάρκινγκ.

Απ:           Το κόστος θα μπορούσε να μελετηθεί, αλλά το τρέχον σχέδιο του LFH είναι η αγορά οικοπέδου σε κοντινή απόσταση προκειμένου να χτιστεί καινούργιο δημοτικό σχολείο.

 ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (AES) / ΑΘΛΗΣΗ

Ερ :           Αίτημα να ενταχθεί στη λίστα με τις AES το ποδόσφαιρο. 

Απ:           Μεταξύ του 2017 και του 2021, οι εγγραφές για τις AES αυξήθηκαν από 555 σε 769. Έχουν μεγάλη ζήτηση από τις οικογένειες και ως εκ τούτου, έχουν προστεθεί νέες δραστηριότητες που στο σύνολό τους απαιτούν σημαντική οργανωτική δουλειά από την πλευρά της κ. Yacoub. Σημαίνει επίσης ότι προκύπτει πρόβλημα διαθέσιμου χώρου. Εξ ου και η ανάγκη για προσεκτική επιλογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Ένας παραπάνω λόγος που δεν προτείνεται το ποδόσφαιρο είναι ότι το συγκεκριμένο άθλημα προσφέρεται από πολλούς συλλόγους, σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητες που εντάσσονται στις υπάρχουσες AES.

Ερ :           Για τους μικρούς, το άθλημα μερικές φορές αναβάλλεται για άλλη μέρα ή και ακυρώνεται, λόγω έλλειψης χώρου. Υπάρχει τρόπος να χωριστεί η αυλή σε χώρο διαλείμματος / χώρο άθλησης;

Απ:            Αυτό το θέμα όντως υφίσταται. Ένας λόγος είναι ότι για υγειονομικούς λόγους, διπλασιάστηκαν τα διαλείμματα ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στην αυλή. Έχουν αυξηθεί επίσης οι μαθητές, οι διαθέσιμοι χώροι δεν αρκούν, οπότε υπό αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να βρεθεί μία μόνιμη λύση.

ΕΣΤΙΑΣΗ / CANTINE

Ερ :           Έχουν φτάσει οι κάρτες για την cantine των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου;

Απ:            Έχουν φτάσει οι κάρτες για τα παιδιά που έχουν εγγραφεί στην cantine αλλά ακόμα δεν έχουν παραδοθεί οι κάρτες για την αγορά σνακ.

Ερ :           Αίτημα για επίσκεψη από τα μέλη της επιτροπής cantine, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί λόγω των υγειονομικών μέτρων.

Απ:            Σύντομα θα οριστεί η ημερομηνία. Η επίσκεψη θα προγραμματιστεί με την υπεύθυνη οικονομικών υπηρεσιών.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ερ :           Αίτημα αναθεώρησης των κανονισμών για τη σχολική μεταφορά / διαδικασία σε περίπτωση πειθαρχικού προβλήματος στο λεωφορείο / ρόλος των συνοδών / προβλήματα σε ορισμένες γραμμές, συνάντηση με τον υπεύθυνο από την πλευρά της εταιρίας Panolympia. Αντίκτυπο του νέου ωραρίου του δημοτικού, αυξημένη κίνηση λόγω του ότι λιγότεροι Αθηναίοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Απ:            Τα αιτήματα ελήφθησαν υπόψη. 

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ερ :           Μπορούμε να βρούμε μια λύση για να βοηθήσουμε τα μικρά (CP / CE1) να βρουν τα χαμένα αντικείμενά τους;

Απ:            Οι ίδιοι οι δάσκαλοι αλλά και η κυρίες Yacoub και Chondos βοηθούν κάθε παιδί να βρει τα χαμένα αντικείμενά του. Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται στους γονείς να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο των παιδιών πάνω στα ρούχα τους και πάνω σε αντικείμενα όπως τα παγούρια, που μαζεύονται ανά δεκάδες στα κουτιά της εισόδου, ώστε να μπορούν να επιστραφούν στα παιδιά στις τάξεις τους.

Η APE θα επιμείνει σε αυτό το πρόβλημα. Θα γίνει εκ νέου συζήτηση για να βρεθούν πιο αποτελεσματικές λύσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Ερ :           «Το Παγκάκι της Φιλίας» / «Το Παγκάκι των Φίλων». Μια παρουσίαση αυτού του έργου, που ξεκίνησε από ορισμένους γονείς του σχολείου, ετοιμάστηκε και εστάλη στους δασκάλους προκειμένου να μας δώσουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, αλλά και για μας ενημερώσουν εάν θα μπορέσουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο για  να εξηγήσουν στις τάξεις τους το concept του έργου, ώστε το Παγκάκι της Φιλίας να πετύχει τον στόχο του.

Απ:            Η πρόταση ελήφθη θετικά. Σε περίπτωση που όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνήσουν, θα καθοριστούν οι όροι υλοποίησης του έργου με την δυνατότητα χρήσης ενός ή περισσότερων πάγκων που υπάρχουν ήδη στο σχολείο, ή με χρηματοδότηση νέου πάγκου μέσω της ΑΡΕ.

Ερ :           Project « Pixida »: Πρόκειται για ένα δομημένο πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής για μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών (mindfulness mediation), εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας (www.ichddsp.gr), διάρκειας 8 εβδομάδων που θα μπορούσε να προσφερθεί στο LFH.     

Απ:            Οι δάσκαλοι έχουν ήδη ολοκληρώσει εκπαίδευση σε παρόμοια προγράμματα, των οποίων τις ιδέες και ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους. Κατόπιν αιτήματός τους όμως, θα τους αποσταλεί περιγραφή του έργου με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερ :           Δώρο 1000 € για το νηπιαγωγείο, που δίνει όπως κάθε χρόνο η APE.

Απ:            Έκπληξη πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων!

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερ :           Θέματα ισότητας και bullying: Γίνεται κάποια εκπαίδευση στις τάξεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε αυτά τα θέματα;

Απ:            Ναι, είναι μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενσωματώνουν αυτά τα θέματα στη διδασκαλία τους.

Ερ :           Παρακολούθηση μαθητών με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα όσων επωφελούνται από υποστήριξη AESH: ποιος πληρώνει το κόστος των AESH; (Συνοδός Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρία).

Απ:            Για τους Γάλλους υπηκόους, τα έξοδα μπορούν να καλυφθούν κατόπιν αιτήματος στο Προξενείο. Για τις υπόλοιπες υπηκοότητες, αυτή η βοήθεια επιβαρύνει τις ίδιες τις οικογένειες.

Ερ :           Αίτημα για πιο προσεκτική ανάγνωση των επικοινωνιών του LFH πριν αυτές σταλθούν, για την αποφυγή σφαλμάτων.   

Απ:            Το αίτημα ελήφθη υπόψη.

Ερ :           Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με το Project του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Project d’Etablissement). Απ:          Θα γίνει μια συνάντηση με τη Διοίκηση μετά τον Δεκέμβριο.

Σημαντικά μηνύματα / σημαντικές υπενθυμίσεις Διοίκησης και Εκπαιδευτικών  

  1. Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έμειναν ικανοποιημένοι από τα νέα ωράρια (λήξη μαθημάτων κάθε μέρα στις 14:37)
  2. Οι κάρτες « Pokémon » απαγορεύονται.
  3. Απαγορεύονται οι βιταμίνες και τα φάρμακα στο σχολείο. Είναι υποχρεωτικό να επικοινωνήσετε με το ιατρείο για τη δημιουργία πρωτοκόλλου (PAI) εάν η λήψη τους είναι απαραίτητη.
  4. Είναι σημαντικό να μην στέλνονται άρρωστα παιδία στο σχολείο και να μένουν σπίτι όλα τα άρρωστα παιδία για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να αναρρώσουν πλήρως, και όχι μόνο για μία ημέρα.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι υγειονομικές διαδικασίες της Ελληνικής κυβέρνησης: προσκόμιση πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης / rapidtest στις εισόδους. Σε περίπτωση μόλυνσης: άμεση ειδοποίηση στο άτομο υπεύθυνο για το COVID στο σχολείο