ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ -FRENCH LESSONS -Cours de français aux parents

Αγαπητοί γονείς,

Αυτό το μήνυμα απευθύνεται ως επί το πλείστον σε γονείς μη γαλλόφωνους ή των οποίων τα γαλλικά είναι ακόμα σε σχετικά αρχάριο επίπεδο. Η εγγραφή του παιδιού σας σε γαλλικό σχολείο όταν οι ίδιοι δεν κατέχετε την γλώσσα, είναι μια σημαντική απόφαση και δεν είναι ασυνήθιστο να αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην παρακολούθηση της εκπαίδευσης των παιδιών σας, ή στην κατανόηση των προσδοκιών των δασκάλων τους…

Σκεφτόμαστε λοιπόν, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG), να σας προσφέρουμε μαθήματα γαλλικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα μαθήματα γαλλικών θα μπορούσαν να είναι διαδικτυακά, σε συνεδρίες της μιάμισης ώρας, μία φορά την εβδομάδα, σε μικρά γκρουπ των 7-10 ατόμων. Το IFG θα είναι σε θέση να μας προσφέρει προνομιακή τιμή, η οποία θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η πρόταση και να αξιολογηθούν οι ανάγκες σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με το Γαλλικό Ινστιτούτο για να οργανωθούν τα μαθήματα.

https://docs.google.com/forms/d/1R0mco1yvPZM0ncNYKKx0fffMeY3UCSts3gumZy8D5EU/edit?usp=sharing

Dear Parents,

This message is mainly aimed at non-French-speaking or low-level French-speaking parents. Enrolling your child/ren in a French school without mastering a basic level of their language of schooling is an important family decision. It is not uncommon to encounter difficulties in following the schooling of your children, or understanding the expectations of teachers…

We have therefore thought of offering you French lessons in collaboration with the French Institute of Greece (IFG) during the school year.

These lessons could take the form of online sessions of 1.5 hour, once a week, in small groups of 7 to 10 people. A preferential rate will be determined by the IFG, depending on the number of participants.

In order to finalize this proposal and to assess your needs, please complete the questionnaire below. We will then follow up with the French Institute concerning the organization of the course sessions.

https://docs.google.com/forms/d/1R0mco1yvPZM0ncNYKKx0fffMeY3UCSts3gumZy8D5EU/edit?usp=sharing

Chers parents,

Ce message s’adresse particulièrement aux parents d’élèves non francophones ou peu francophones. En effet, scolariser son enfant dans une école française sans maîtriser un minimum la langue de scolarisation, est une décision importante. Il n’est pas rare de rencontrer des difficultés pour suivre la scolarité des enfants, ou comprendre les attentes des enseignants…

En collaboration avec l’Institut Français de Grèce (IFG), nous réfléchissons donc à vous proposer des cours de français durant l’année scolaire.

Il pourrait s’agir de sessions de cours de français en ligne d’1 h 30 une fois par semaine, en petits groupes de 7 à 10 personnes. Un tarif préférentiel pourra être proposé par l’IFG en fonction du nombre d’inscriptions.

Afin de finaliser ce projet et dans le but d’évaluer les besoins, nous vous remercions de compléter le questionnaire ci-dessous. Nous pourrons alors recontacter l’Institut pour organiser les sessions de cours.

Le Comité APE.