FRAIS DE SCOLARITE COVID-19 version grecque

Αγαπητοί γονείς

Ελπίζουμε εσείς, τα παιδιά σας και τα άτομα του περιβάλλοντός σας να μπορέσατε να μείνετε μακριά από την επιδημία του κορωνοιού. Σε περίπτωση όπου κάποιοι από εσάς τυχόν προσβλήθηκαν, ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση εκ μέρους της Ενώσεως γονέων των μαθητών της LFHED (APE γαλλικό τμήμα).

-Ήδη από τον Μάρτιο 2020 είμαστε σε διάλογο με την διεύθυνση της σχολής σχετικά με τα διδάκτρα και τις άλλες συναφείς δαπάνες του δευτέρου και του τρίτου τρίμηνου. Είναι γεγονός ότι δεχόμαστε επί του θέματος πολυάριθμες κρούσεις από γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν το τελικό ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν, καθώς επίσης και την προθεσμία των σχετικών πληρωμών. Εξ άλλου, δεδομένου του γενικού χαρακτήρα του θέματος, υπήρξε προσέγγιση του γαλλικού τμήματος της APE από το ελληνικό τμήμα, προκειμένου να υπάρξει κοινή θέση κατά τον διάλογο με την διεύθυνση της LFHED.
-Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η υπουργική οδηγία που δημοσιεύθηκε στις 8 του προηγουμένου Απριλίου εγγυάται στις οικογένειες την κατ’αναλογίαν καταβολή των δαπανών μεταφοράς, σίτισης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Επί πλέον, βάσει της οδηγίας αυτής, επαφίεται σε κάθε ενα εκ των ιδιωτικών ιδρυμάτων η φροντίδα της διαπραγματευσης με τους γονείς για τα δίδακτρα σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας έκαστου ιδρύματος, γνωρίζοντας ότι ο τρόπος διεξαγωγής αυτού του είδους διαπραγματεύσης δεν είναι ακόμη γνωστός. Ωστόσο, αυτό που είναι σαφές στην οδηγία αυτή, είναι ότι η μείωση των διδάκτρων δεν αποτελεί μονόπλευρη απόφαση του ιδρύματος ή των γονέων, αλλά απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας. Η APE το υπενθύμισε αυτό στη διεύθυνση της σχολής σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερομηνία 08/04/2020.

-Κατά την συνεδρίαση της 30/04/2020, παρουσιάσαμε στην διεύθυνση της σχολής τις παρακάτω παραμέτρους που κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να ληφθούν υπ’όψη στην μεταξύ μας συζήτηση:

– Την αναλογία ημερών λειτουργίας και παύσης εργασιών της σχολής λόγω καραντίνας, ως βασικού αντικειμενικού μέτρου.
·  Το πρόγραμμα συνέχισης της εξ’ αποστάσεως σπουδών (συγχρονισμένης και ασύγχρονης) που εφαρμόστηκε από την LFHEDκαι αυτό κατά πάσα πιθανότητα με καταμερισμό σε επίπεδο τάξεως ή τμήματος, γνωρίζοντας ότι η προσφερόμενη παιδαγωγική διαδικασία απέχει πολύ από την μέσω φυσικής παρουσίας διδασκαλία στην τάξη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των διδασκόντων και της διεύθυνσης, για τις οποίες και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Η παρατήρηση αυτή ισχύει πλήρως, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση του νηπιαγωγείου, όπου η χρήση ασύγχρονης και συγχρονισμένης απασχόλησης και διδασκαλίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
· Τον οικογενειακό προϋπολογισμό των γονέων, ο οποίος επιβαρύνθηκε πολύ από τον εγκλεισμό της καραντίνας, με πιθανές επιπτώσεις στις προθεσμίες πληρωμής των διδάκτρων και στις εγγραφές για το επόμενο έτος.
· Την θέση της AEFE, δεδομένου ότι οι κυβερνητικές οδηγίες που δημοσιεύθηκαν στην Ελλάδα δεν μπορούν να αγνοηθούν.
· Τις οικονομικές επιπτώσεις για το LFHED, γνωρίζοντας ότι ένα κονδύλι 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει ήδη εγκριθεί από την Γαλλική Κυβέρνηση για την στήριξη των Γαλλικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, με κατανομή των πόρων βάσει αναγκών και ανά περίπτωση.

Σε συνέχεια της πρώτης αυτής συνεδριάσεως, όπου οι εκπρόσωποι των γονέων και της διεύθυνσης της σχολής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, συμφωνήθηκε να γίνει δεύτερη συνεδρίαση στις 5/05/2020, προκειμένου να καταλήξουν σε συναινετική συμφωνία αμοιβαίου συμφέροντος τόσο των γονέων όσο και της σχολής.
– Κατά την συνεδρίαση της 5/05/2020 η διεύθυνση της σχολής επιβεβαίωσε τα ακόλουθα σημεία:
· Όλες οι εξωσχολικές δαπάνες ( εστίαση, μεταφορά και εξωσχολικές δραστηριότητες) θα υπολογισθούν και θα αφαιρεθούν κατ’ αναλογία προς τις ημέρες λειτουργίας της σχολής για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.
· Τα ποσά εγγραφής στις εξετάσεις θα επιστραφούν εξ ολοκλήρου για τις τελικές και DNB εξετάσεις. Θα εοιστραφιλυν κατά το ήμισυ για τις εξετάσεις της πρώτης – (première).
· Τα ποσά που πληρώθηκαν από τους γονείς για σχολικά ταξίδια θα επιστραφούν εξ ολοκλήρου – εκτός της μετάβασης στο Δουβλίνο που προς το παρόν εξακολουθεί να ισχύει.
· Η πρόταση της APE – γαλλικό τμήμα για την μείωση των διδάκτρων του τρίτου τριμήνου ήταν 30% για το νηπιαγωγείο και 25% για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Τελικά η διεύθυνση της σχολής αποφάσισε ότι τα δίδακτρα μειώνονται κατά 10% για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο και 20% για το Νηπιαγωγείο, λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις των εξόδων λειτουργίας που προέκυψαν από το κλείσιμο της σχολής.
Η APE – γαλλικό τμήμα λαμβάνει γνώση των αποφάσεων της διεύθυνσης χωρίς να δώσει την έγκρισή της. Η APE- ελληνικό τμήμα ενεργεί ομοίως.
Οι προσαρμογές για τα δίδακτρα του δευτέρου τριμήνου που έχουν ήδη τιμολογηθεί και για το τρίτο τρίμηνο θα εγγραφούν συνολικά στην τιμολόγηση του τρίτου τριμήνου. Η τιμολόγηση αυτή θα αποσταλεί στους γονείς από 11/05/2020.
Εν κατακλείδι, όσον αφορά αυτή την συνεδρίαση, κοινή συναίνεση αποφασίστηκε:
– Η APE- γαλλικό τμήμα θα οργανώσει τις επόμενες ημέρες δημοσκόπηση μεταξύ των γονέων του γαλλικού τμήματος, προκειμένου να αξιολογηθούν καλύτερα οι οικονομικές δυσκολίες των γονέων (εκτός υποτρόφων).
– Ο κ. Ganier, διευθυντής της σχολής, θα ζητήσει διευκρινίσεις, όσον αφορά το περιεχόμενο της οικονομικής ενίσχυσης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που η γαλλική κυβέρνηση ενέκρινε για τα ιδρύματα της AEFE.
– Ο κ. Τσελέντης, πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της APE, προτείνει συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα.
– Η οικονομική επίπτωση της πρόσφατης πανδημίας στον προϋπολογισμό της σχολής θα εξετασθεί λεπτομερώς στο επόμενο συμβούλιο της σχολής (κατά τον τρέχοντα μήνα Μάιο).
– Η διεύθυνση της σχολής θα αποστείλει σε όλους τους γονείς ενημερωτική επιστολή αναφορικά με όλα τα οικονομικά ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω.

  • Τέλος, δηλώνουμε ρητώς ότι, η APE διαφωνεί πλήρως με την επιστολή που απέστειλε στους γονείς η διεύθυνση της σχολής την 6 Μαίου, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η APE στηρίζει ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις της διευθυνσης σχετικά με το ύψος των διδάκτρων του τρίτου τριμήνου.

APE-LFHED/Γαλλικό τμήμα

Association des Parents d’Élèves du LFH

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.